Grup d'Impressió
Historia
Empresa
Serveis
Disseny i Preimpressió
Impressió
Encunys / Troquel
Acabats
Localització
 


Vernissos, Acríl·lics i UVI (Ultra Violeta), Plastificats (System Dry), Brillant i Mat. Col·locació d’etiquetes antirobatori en els seus estoigs o Blisters. Recolzant sempre al client en qualsevol necessitat de manipulat manual que precisi.

    Maquinària capaç de plegar i encolar els diferents models que necessiten (lineal, fons automàtic, còniques, 4-6 punts, etc) amb dispositius de pre-doblat per les linies d’envasat automàtic i aplicació de cola mitjançant injectors.
    Barnices Acrílicos y UVI (Ultra Violeta), Plastificados (System Dry) Brillo y Mate. Colocación de etiquetas antihurto en sus estuches o Blisters. Apoyando siempre al cliente en cualquier necesidad de manipulado manual que precise.
   
    Maquinaria capaz de plegar y encolar los distintos modelos que precisen (lineal, fondo automático, cónicas, 4-6 puntos, etc) con dipositivos de predoblado para las líneas de envasado automático y aplicación de cola mediante inyectores.

 
Top